Houby proti autoimunitním a neurodegenerativním nemocem

Celá západní civilizace se v poslední době svého vývoje ocitla ve vleku nemocí, které jsou spojené se stresem s poškozením nervové soustavy jako takové. Jedná se zejména o roztroušenou sklerozu, Parkinson, Alzheimer, různé typu neuropatií atd. , které postihují nervovou soustavu.

Z hlediska příčiny tak lze jednoduše rozdělit tyto poruchy následovně:

  • – Vlastní – organismem tvořené vlastní neuropeptidy díky stresu. Tyto jsou schopny snížit vlastní přirozenou antioxidační kapacitu organismu téměř na nulu, tím že ji sami spotřebují.
  • – Venkovní – organismu je kontaminován těžkými kovy a toxiny – které braní normálnímu fungování neuronových přenosů a vytvářejí chybné informační bariery a vzorce, spolu s vlastním poškozením nervových vláken

Z hlediska celostní medicíny se jedná o chronickou podvýživa, vitamíny a mikronutrienty , (podvýživa myšleno samozřejmě co do obsahu látek, nikoliv jako energetická hodnota potravin, té máme všichni nepochybně dostatek) které jsou základem schopnosti organismu plnohodnotně eliminovat chronický až patologický stres, kdy organismus je v zásadě většinu času ve stresovém napětí . Z čehož se pak následně odvíjí degenerativní a autoimunitní poruchy nervového sytému jako celku

Zatížení organismu těžkými kovy a toxiny, kdy tyto jsou vázány na konce nervových vláken a ty nejsou schopny přenášet komplexně v rámci celkového informačního systému zprávu o skutečném stavu a organismus je vnímá jako poruchy a adekvátně na ně nereaguje.

Poslední výzkumy jak japonských, amerických i evropských vědců ukazují , že dlouhodobý stres může být možnou hlavní příčinou všech těchto tzv. civilizačních onemocnění nové doby, které rostou geometrickou řadou. Bohužel i já sdílím tuto zkušenost a každá část mých pacientů vykazuje známky chronického stresového zatížení a je paradoxně úplně jedno, jestli se jedná o stres z práce a nebo rodinné zatížení nebo dokonce cyklický stresový vzorec, který probíhá velmi dlouhodobě nebo již dokonce od dětství například u roztroušených skleróz.

Prakticky je úplně jedno o které stresové či toxické zatížení se jedná, z fyziologického hlediska se všechny tyto vzorce jednání podepisují na organismu stejně nebo velmi podobně pouze vlastní časová odezva je jiná. Bohužel velmi častá je kombinace obou, kdy se bohužel poruchy velmi rády násobí.

Naštěstí s variantou stresu příroda částečně počítala a v přírodě existují jak velmi silné antioxidanty, tak i látky , které jsou schopny rekonstruovat vlastní nervová vlákna a jejich obaly.

Rovněž detoxikace těžkých kovů je z pohledu mykoterapeuta „relativně“ jednoduchá a lze na ni použít prakticky veškeré houby, které běžně sbíráte. Jako je hřib, křemenáč, klouzek,, liška atd. nebo i houby „ exotické“ a choroše, jako jsou například chaga, sírovec, reishi, shitake. Hlavní podmínkou je , aby houby byly z přirozeně přírodního prostředí, kdy si zachovávají schopnost navázat těžké kovy a vyloučit je z těla pokud jsou samy čisté.

Mezi klasické rekordmany patří například houby Shitaké (Houžvatec jedlý), která stojí za podstatně menším plošným zasažením obyvatelstva. v Japonsku, které bylo předpokládáno po použití jaderné bomby nebo výbuchu jaderného reaktoru ve Fukušimě. Ty nepřinesly tolik očekávaný vzestup onkologických či jiných komplikací díky tomu, že schopnost této houby vázat radionuklidy a vylučovat je z těla je v Japonsku historicky všeobecně známá a tento fakt byl potvrzen i vědecky. Proto je tato houba běžnou součástí stravy Japonské populace . Oproti jiným populacím tak prokazatelně k poklesu 70 – 80% nemocí z ozáření oproti původnímu předpokladu.

Dalším suverénem mezi houbami je houba Chaga (Rezavec šikmý), která je doposud vnímána jako nejsilnější známý přírodní antioxidant s kapacitou 400.000 ORC stupňů. Což fakticky znamená že 2 gramy houbového extraktu jsou schopny pokrýt běžnou denní stresovou oxidační lidského organismu.

Korálovec ježatý (hericium) je další unikátní houba, která je podle posledních výzkumů schopná realizovat z medicínského hlediska neuvěřitelnou věc a to znovu zrekonstruovat a vytvořit mylinové pochvy na nervových vláknech , které z hlediska běžné medicíny již zrekonstruovat nejde a lze tak zastavit nebo zvrátit nemoci související se záněty nervů.

Z hlediska mé terapeutické praxe je tak možno „pouhou“ změnou stravy a medikací houbami část tzv. civilizačních nemocí zpomalit, zastavit nebo zcela zvrátit. Osobní zkušenost u pacientů s roztroušenou sklerozou kdy současná medikace medicinálními houbami spolu s psychosomatickým řešením původních problémů pacienta dává 80% šanci k vyřešení těchto problémů oproti klasické medicíně, která tyto možnosti nenabízí.

Stejně tak je tento způsob stravy při vlastní léčbě, ale zejména prevence velmi vhodný u pacientů s Alzhaimerovou nebo Parkinsonovou nemocí, kdy dostatečná prevenci při počátečních potížích nebo při dědičných predispozicích je schopna zabránit samotnému propuknutí těchto nemocí nebo jejich odsunu o několik desítek let.

Velmi vhodné je tak použit houby pří potížích neuropatického charakteru, kdy právě vhodnou výživou a lze původní nervová vlákna velmi často obnovit nebo zrekonstruovat.

Příroda tak nabízí řešení přímo z našich vlastních zdrojů, musíme tak pouze realizovat opět něco co v přírodě běžně existuje. Při takto komplexním přístupu bude Váš organismus pracovat s látkami, které běžně zná a jsou v našem evropském genomu běžně zabudovány a není se nutno se obávat neadekvátních reakcí. Organizmus tyto přírodní látky přijímá velmi přirozeně na rozdíl od nových syntetických látek, které se musí logicky teprve učit a muže na ně mít velmi často nepřiměřené reakce se spoustou vedlejších účinků.

Za mne je tedy potřeba se spíše ohlédnou na naše historické zkušenosti, o což se snažím, než se pouštět do syntetizování stále nových látek bez jistoty vedlejších negativních účinků.                                                            

Ing. P.Jirák – autor článku

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]