Epigenetická výživa - epicellife.cz
    CzechEnglishGermanItalian
  • Registrace
  • Přihlásit se

Epigenetická výživa

Geny se nachází v jádru každé buňky, obsahují komplexní informace pro řízení celého organismu. Epigenetika je vědní obor, zabývající se změnami této genetické informace, kde, jak se v poslední době prokazuje, tyto změny stojí téměř za všemi civilizačními nemocemi, jakož i za autoimunitními onemocněními, respiračními, kardiovaskulárními a reprodukčními problémy.

Slovo epigenetický doslovně znamená změnu v genetické sekvenci DNA. Jedná se tedy o proces, kdy díky vnějšímu prostředí dochází k (ať již pozitivní nebo negativní) změně v normální DNA. Je již vědecky prokázáno, že epigenetické změny mohou být i obrácené, tedy jsme schopni se dopracovat k původní zdravé DNA. Fakticky to tedy znamená, že některé tzv. nevyléčitelné civilizační nemoci lze takto dostat pod kontrolu nebo zcela vyléčit.

Ukazuje se, že při kvalitní výživě buněk nedochází k destrukci DNA a epigenetickým změnám. V dnešní době nejčastějšími viníky negativních změn jsou těžké kovy, pesticidy, výfukové plyny, kouření, polycyklické aromatické uhlovodíky, syntetické hormony, radioaktivita, nové rezistentní typy virů a bakterií.

V posledních 10-ti letech se dostávají do popředí medicinální houby jako výborný prostředek nápravy a harmonizace některých poškození organismu. Houby vykazují všech 5 základních vlastností. Jedná se o :

  1. cílenou imunomodulaci
  2. zvýšení antioxidační kapacity organismu
  3. antibakteriální a antivirové vlastnosti
  4. schopnost odvádět těžké kovy z organismu
  5. doplnění potřebných mikronutrientů v biologicky dostupné formě

Co my a epigenetika ?

Naše produkty si můžete prohlédnout zde :

https://epicellife.cz/obchod/Copyright © 2018. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.